Terug naar emis.vito.be

Uw organisatie registreren

Door onderstaand formulier in te vullen wordt er een organisatieprofiel aangemaakt. Deze gegevens worden gecontroleerd door onze webmaster en deze dient het profiel goed te keuren. Vanaf dan kan u inloggen en werken met uw organisatieprofiel. Van zodra uw profiel goedgekeurd is, kunt u collega's registreren die ook vacatures, evenementen en organisatieberichten kunnen plaatsen voor de organisatie.

Stap 1: uw persoonlijke account


De gegevens die u hier invult worden gebruikt voor de aanmaak van uw persoonlijke account.

Uw account dient nog goedgekeurd te worden door onze webmaster alvorens u deze kunt gebruiken.

Minimale lengte van uw wachtwoord: 8 karakters.

Stap 2: uw organisatie


Deze gegevens dienen voor uw organisatieprofiel. Indien uw organisatie in de milieu- of energiesector actief is kunt u ervoor opteren om uw organisatie op te laten nemen in ons adresboek.


Enkel organisaties met een hoofdactiviteit binnen het energie- en/of milieuthema zijn toegelaten in ons adresboek. Organisaties die hier niet aan voldoen worden niet opgenomen in ons adresboek, maar kunnen wel nog steeds vacatures en evenementen plaatsen.